Algemene voorwaarden

Als ik van jou een opdracht aanneem, ga ik ervan uit dat wij samen een afspraak hebben, waar we ons allebei aan zullen houden.

Ik beloof je dat ik mijn werk voor jou naar mijn beste kunnen, binnen de afgesproken tijd, voor het afgesproken bedrag zal verrichten. Omdat ik pas tevreden ben als jij dat ook bent, zullen we het eindresultaat van mijn werk samen doorspreken. Pas nadat jij je definitieve akkoord hebt gegeven, zal ik jou een factuur sturen.

De factuur die ik jou stuur, zal door jou binnen de afgesproken periode worden betaald.

Omdat jij zelf eindverantwoordelijk bent voor de inhoud van het door mij geleverde werk, zul je mij nooit aansprakelijk kunnen stellen voor enige schade die jij denkt te lijden door het werk dat ik voor jou heb gedaan.

Met alle informatie die jij mij geeft, zal ik op een integere manier omgaan.

Je zult mijn teksten alleen gebruiken voor het afgesproken doel. Je zult de teksten alleen wijzigen in overleg met mij. Daarbij word ik door de auteurswet beschermd.

«Het auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.»

Als we een geschil hebben, proberen we daar samen op een redelijke manier uit te komen. Als dat niet lukt, schakelen we iemand in, die door ons allebei als onafhankelijk wordt gezien. Mocht het geschil dan toch nog blijven bestaan, dan zal een rechter daarover uitspraak moeten doen.