Magazines

Een Magazine is een goed alternatief voor een bedrijfsbrochure. Met interessante artikelen over leveranciers en andere bedrijven die aan dezelfde doelgroep leveren, is een Magazine een leuke manier om klanten te binden. Voor jou als ondernemer kun je een Magazine voordelig maken, door je leveranciers en collega’s erbij te betrekken. In ruil voor een bijdrage in jouw kosten plaats je advertenties en redactionele artikelen.

Als eindredacteur van het MKB Montferland Magazine heb ik inmiddels behoorlijk wat ervaring opgedaan met het maken van een Magazine. Voordat mij gevraagd werd deze taak op me te nemen, deed ik als vrijwilliger al de redactie van het huis-aan-huisblad “Clubaccoorden”.

MKB Montferland Magazine

In dit Magazine kunnen ondernemers die lid zijn van MKB Montferland zich profileren bij 1500 ondernemers in de gemeente. Dat kan door te adverteren of met redactionele artikelen. Het Magazine wordt kostendekkend gemaakt, dat wil zeggen dat de advertentie-opbrengsten de kosten dekken. Aan het Magazine werkt Natasja Scheerder (Tekstbytas) mee en de meeste foto’s zijn gemaakt door Dies Goorman. De vormgeving wordt gedaan door Patrick Koeman van Adfomedia. Adfomedia verzorgt ook het drukken. Het Magazine verschijnt elk kwartaal in de eerste week van de derde maand.

Elke editie heeft een thema, waarvoor we een journalistiek artikel maken en een gast vragen om een column te schrijven. Komende bijeenkomsten en afgelopen bijeenkomsten zijn vaste onderdelen, net als het voorstellen van nieuwe leden van MKB Montferland. Ondernemers die lid zijn van MKB Montferland kunnen hun nieuws in het Magazine gratis delen.

Clubaccoorden

Dit huis-aan-huisblad heeft een oplage van 6300 en wordt verspreid in Didam. Ik maak het blad drie keer per jaar voor Muziekvereniging De Club, waar ik met veel plezier tenorsaxofoon speel. In Clubaccoorden staat nieuws over de vereniging. De komende concerten en de activiteiten waarop we terugkijken, nieuws over de jeugd van De Club en altijd een interview met een van de sponsoren. De vormgeving wordt gedaan door Hans Peter Helder van Het hele Arsenaal.

Ga terug