MKB Montferland Magazine 4/2013

MKB Montferland MagazineOpdrachtgever: MKB Montferland
Vormgeving: Adfomedia – Patrick Koeman
Datum: 3 december 2013

 

 

 

In dit Magazine kunnen ondernemers die lid zijn van MKB Montferland zich profileren bij 1500 ondernemers in de gemeente. Dat kan door te adverteren of met redactionele artikelen. Het Magazine wordt kostendekkend gemaakt, dat wil zeggen dat de advertentie-opbrengsten de kosten dekken. Aan het Magazine werkt Natasja Scheerder (Tekstbytas) mee en de meeste foto’s zijn gemaakt door Dies Goorman.

Als eindredacteur ben ik verantwoordelijk voor de inhoud van het MKB Montferland Magazine. Van de decembereditie 2013 hebben we een damesbladachtige glossy gemaakt, vol recepten, mode en cadeautips voor de feestdagen. Rondom een wisselend thema, probeer ik alle leden van MKB Montferland beurtelings aan bod te laten komen.

Ga terug