MKB Montferland Magazine #1

MKB Magazine maart 2013   Google DriveOpdrachtgever: MKB Montferland
Vormgeving: Adfomedia – Patrick Koeman
Datum: 5 maart 2013

 

 

 

In dit Magazine kunnen ondernemers die lid zijn van MKB Montferland zich profileren bij 1500 ondernemers in de gemeente. Dat kan door te adverteren of met redactionele artikelen. Het Magazine wordt kostendekkend gemaakt, dat wil zeggen dat de advertentie-opbrengsten de kosten dekken. Aan het Magazine werkt Natasja Scheerder (Tekstbytas) mee en de meeste foto’s zijn gemaakt door Dies Goorman.

Als eindredacteur ben ik verantwoordelijk voor de inhoud van het MKB Montferland Magazine. Het thema van 1/2013 is “De lange weg van starter naar ervaren ondernemer”. Voor het thema-artikel heb ik een starter geïnterviewd, een ondernemer met een bloeiend bedrijf en een ondernemer die zijn activiteiten heeft afgebouwd.

 

Ga terug