MKB Montferland Magazine 2017

Opdrachtgever: MKB Montferland
Vormgeving: Addie Thuis – Thuis Vormgeving
Druk: CP Grafimedia

 

Wat doen de politieke partijen in Montferland voor de lokale ondernemer? In het MKB Montferland Magazine #20 – december 2017 kunt u het lezen. De politieke partijen in Montferland zijn druk met het samenstellen van de verkiezingslijsten. Bij de meeste partijen is al wel bekend wie lijsttrekker wordt voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En het verkiezingsprogramma is in ontwikkeling of al samengesteld. Maar op welke partijen moeten ondernemers op 21 maart stemmen? Vooruitlopend op het debat van 6 maart, hebben we op een rijtje gezet wat de Montferlandse partijen ondernemers te bieden hebben.

 

Het MKB Montferland Magazine #19 – september 2017 gaat over Cybercriminaliteit. Het maakt niet uit of je als ZZP’er je bedrijf runt of een grote onderneming hebt, cybercriminaliteit kan iedereen treffen. De totale schade bedraagt jaarlijks 10 miljard en 7,5 miljard daarvan komt voor rekening van ondernemers. De consequenties kunnen groot zijn. Niet alleen voor jou als ondernemer, ook de (financiële) gegevens van klanten en leveranciers lopen gevaar.  Hoe kun je cybercrime voorkomen? En wat kun je doen als je getroffen bent?

 

 

Logistiek is het onderwerp van het MKB Montferland Magazine #18 – juni 2017. De sector merkte als eerste de komst van de crisis, maar de toename van werkzaamheden voorspelden ook het einde ervan. Alles wat in de wereld gebeurt, heeft invloed op de logistieke sector. Internationale onrust beïnvloedt import en export doordat sommige afzetmarkten niet meer bereikbaar zijn en goederen in onveilige gebieden niet kunnen worden afgehaald. Waar rust ontstaat, ontstaan juist weer mogelijkheden. Technologische ontwikkelingen zorgen voor decentralisatie in de logistieke sector. Kortere afstanden, kleinere verpakkingseenheden en veel afleveradressen. En wat te denken van klimaatafspraken, die duurzame maatregelen voor CO2-reductie noodzakelijk maakt.

In de maart-editie van het MKB Montferland Magazine staat de vrouw-in-zaken centraal. Steeds meer vrouwen gaan aan het werk als zelfstandig ondernemer. Ongeveer een derde van de Nederlandse MKB-bedrijven is in handen van een vrouw en er zijn de laatste jaren meer vrouwen dan mannen die een eigen onderneming starten. Toch zijn er nogal wat verschillen. Vrouwen nemen minder risico’s, gaan meer op hun gevoel af en zo’n 70% kiest ervoor om parttime te ondernemen. Mannen vinden gemakkelijker investeerders voor hun onderneming. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de branches waarin vrouwen werkzaam zijn. Mannen zijn vaak wat brutaler en presenteren hun ideeën met meer lef. Feit is ook dat mannelijke ondernemers vaker failliet gaan…

 

In het MKB Montferland Magazine kunnen leden van MKB Montferland zich profileren binnen de vereniging, maar ook daarbuiten. In een oplage van 1800 exemplaren wordt het magazine verstuurd naar alle ondernemers in de gemeente Montferland. Het blad verschijnt elk kwartaal.

 

Inhoud MKB Montferland Magazine

In MKB Montferland Magazine staat steeds een thema centraal, met een thema-artikel en interviews met leden. Daarnaast kunt u in het magazine nieuws over de bijeenkomsten en wetenswaardigheden over de MKB Montferland-ondernemers lezen. Elke ondernemer, die lid is van MKB Montferland, kan in aanmerking komen voor een redactioneel artikel in het magazine.

 

Het Magazine wordt volledig samengesteld door Tekst&Co.

Ga terug