Redactie MKB Montferland Magazine 2016

mm-12-2016Opdrachtgever: MKB Montferland
Vormgeving: Addie Thuis – Thuis Vormgeving
Druk: CP Grafimedia

Het MKB Montferland Magazine van december 2016 gaat over samenwerken. Al in de prehistorie was duidelijk dat samenwerken succes brengt. Hoe hadden holbewoners kunnen overleven zonder samen te gaan jagen? Door kennis te delen leerde men welke planten eetbaar waren en welke giftig. Wie alleen voor eigen succes ging, werd buitengesloten en stierf de hongerdood. In de 21e eeuw creëren ondernemers die samenwerking zoeken met klanten, leveranciers, medewerkers en zelfs met concurrenten, draagvlak en betrokkenheid. Daarmee leggen zij de basis voor een succesvol bedrijf.

 

Magazine september 2016 Google DriveOpdrachtgever: MKB Montferland
Vormgeving: Addie Thuis – Thuis Vormgeving
Druk: CP Grafimedia

Het MKB Montferland Magazine van september 2016 gaat over aansprakelijkheid. Over aansprakelijkheids-, beroeps en bestuurdersaansprakelijkheid. Iedereen is op zoek naar de absolute zekerheid als definitie van aansprakelijkheid. Het moeilijke is dat die definitie er niet is. Áls het mis gaat, heeft het gevolgen voor het totale vermogen van uw onderneming en vaak ook voor uw privévermogen. De lijn tussen wel of niet aansprakelijk zijn is flinterdun en jurisprudentie uit het verleden biedt geen garantie voor de toekomst.

 

 

Magazine juni 2016 Google Drive

Opdrachtgever: MKB Montferland
Vormgeving: Addie Thuis – Thuis Vormgeving
Druk: CP Grafimedia

Het MKB Montferland Magazine van juni 2016 gaat over Toerisme in Montferland. Wethouder Tanja Loef vertelt over de speerpunten die de gemeente Montferland heeft vastgesteld. Ook komen enkele ondernemers uit de sector aan het woord.

Het nieuws van leden van MKB Montferland wordt met u gedeeld en nieuwe leden stellen zich voor.

 

 

 

MKB Montferland Magazine 1 13 by Karin van der Velden issuuOpdrachtgever: MKB Montferland
Vormgeving: Martijn Schouten – Rozijn Repro
Druk: Rozijn Repro

Het MKB Montferland Magazine van maart 2016 gaat over ondernemers die het over een andere boeg gooien. Door een andere manier van denken en/of werken, door uitbreiding of door een ander werkgebied te kiezen zorgen ze voor een win-winsituatie voor klanten en voor zichzelf.

Bent u ondernemer en staat u op het punt het roer om te gooien? Vraag dan een deskundige om advies. Ook daarover leest u meer in het Magazine.

 

In het MKB Montferland Magazine kunnen leden van MKB Montferland zich profileren binnen de vereniging, maar ook daarbuiten. In een oplage van 1800 exemplaren wordt het magazine verstuurd naar alle ondernemers in de gemeente Montferland. Het blad verschijnt elk kwartaal.

 

Inhoud MKB Montferland Magazine

In MKB Montferland Magazine staat steeds een thema centraal, met een thema-artikel en interviews met leden. Daarnaast kunt u in het magazine nieuws over de bijeenkomsten en wetenswaardigheden over de MKB Montferland-ondernemers lezen. Elke ondernemer, die lid is van MKB Montferland, kan in aanmerking komen voor een redactioneel artikel in het magazine.

 

Het Magazine wordt volledig samengesteld door Tekst&Co.

Ga terug