Verslag congres Maak de Burger Meester

Maak de burger meester HomeOpdrachtgever: Platform Maak de Burger Meester
Datum: 16 maart 2016

 

 

 

 

Het congres Maak de Burger Meester op 16 maart was erg inspirerend. Verschillende sprekers vertelden hoe je welbevinden en leefplezier als uitgangspunt kunt nemen bij het verlenen van zorg. Ik hielp de organisatie bij de voorbereiding van dit congres en maakte verslagen van de verschillende spreekbeurten.

Maak de Burger Meester ondersteunt de burger in het behouden van zijn of haar functies en/of het terugwinnen van verloren functies. Doelen en wensen van de persoon zelf staan centraal. Naast noodzakelijke zorg moet er aandacht zijn voor vitaliteit en leefplezier.

Uit onderzoek in Nederland blijkt dat zorgprofessionals en beleidsmakers weliswaar de wens hebben om welbevinden en leefplezier te includeren in de zorgverlening, maar niet precies weten hóe zij dit moeten doen.

Het Platform Maak de Burger Meester biedt zorgprofessionals, gemeenten, beleidsmakers en cliëntenbelangenbehartigers ruimte om kennis en ervaring te delen.

Deze andere aanpak heeft inmiddels in diverse landen geleid tot toegenomen ervaren gezondheid en welbevinden, functieverbetering en minder zorgbehoefte, met als gevolg kostenbesparing. Het Platform Maak de Burger Meester werkt samen met soortgelijke platforms in Denemarken, Noorwegen en Duitsland.

Ga terug